آگهی های مناقصه و مزایده سرمایه گزاری و بانکداری

(ثبت رایگان آگهی سرمایه گزاری و بانکداری)

گروه های سفارش
مشاهده همه گروه ها
مرتب سازی براساس گروه نوع درخواست
فروش دلار در اربیل عراق (1396/01/09) فروش
نیازمند 20 میلیارد تومان سرمایه برای پروژه (1395/11/18) خرید و فروش
نیازمند یورو روزانه 1 الی 5 میلیون (1395/11/01) خرید و فروش
فروش ضمانتنامه بانکی (1395/10/19) فروش
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری و تامین مالی در پروژه دو ساله با بازگشت سرمایه یک ساله (1395/08/15) خرید و فروش
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری و تامین مالی در پروژه دو ساله با بازگشت سرمایه یک ساله (1395/08/15) خرید و فروش
فرصت سرمایه گذاری در کشور عمان (1395/08/15) خرید و فروش
ارائه مشاوره سرمايه گذاري، ثبت شركت و اخذ اقامت دركشور عمان (1395/08/13) خرید و فروش
# مشاوره و صدور ضمانت نامه بانکی (ریالی) حسن انجام تعهدات و دیسکانت آن .متقاضیان محترم لطفا با... (1395/08/13) خرید و فروش
ارائه مشاوره سرمايه گذاري، ثبت شركت و اخذ اقامت دركشور عمان (1395/08/13) خرید و فروش
# مشاوره و صدور ضمانت نامه بانکی (ریالی) حسن انجام تعهدات و دیسکانت آن .متقاضیان محترم لطفا با... (1395/08/13) خرید و فروش
*#*بدینوسیله از اشخاص حقیقی یا حقوقی که توان و علاقمند به سرمایه گذاری و نیز معرفی فاینانسر در ... (1395/08/11) خرید و فروش
مشاوره و صدور ضمانت نامه بانکی (ریالی) حسن انجام تهعدات و دیسکانت آن .متقاضیان محترم لطفا با شم... (1395/08/11) خرید و فروش
*#*بدینوسیله از اشخاص حقیقی یا حقوقی که توان و علاقمند به سرمایه گذاری و نیز معرفی فاینانسر در ... (1395/08/11) خرید و فروش
مشاوره و صدور ضمانت نامه بانکی (ریالی) حسن انجام تهعدات و دیسکانت آن .متقاضیان محترم لطفا با شم... (1395/08/11) خرید و فروش
جذب سرمایه گذار در یک پروژه زود بازده (1395/08/10) خرید و فروش
جذب سرمایه گذار در یک پروژه زود بازده (1395/08/10) خرید و فروش
*بدینوسیله از اشخاص حقیقی یا حقوقی که توان و علاقمند به سرمایه گذاری و نیز معرفی فاینانسر در یک... (1395/08/10) خرید و فروش
جذب سرمایه گذار در یک پروژه زود بازده (1395/08/09) خرید و فروش
# تامین مالی# (1395/08/09) خرید و فروش
جذب سرمایه گذار در یک پروژه زود بازده (1395/08/09) خرید و فروش
آماده سرمایه گذاری در زمینه صادرات و واردات (1395/08/08) خرید و فروش
مشاوره و صدور ضمانت نامه بانکی (ریالی) حسن انجام تهعدات و دیسکانت آن .متقاضیان محترم لطفا با شم... (1395/08/08) خرید و فروش
کمک مالی تا ده میلیون تومان (1395/08/08) خرید و فروش
آماده سرمایه گذاری در زمینه صادرات و واردات (1395/08/08) خرید و فروش
آگهی مزایده و مناقصه سرمایه گزاری و بانکداری مزایده و مناقصه سرمایه گزاری و بانکداری مناقصات سرمایه گزاری و بانکداری مزایده های سرمایه گزاری و بانکداری درخواست های تجاری سرمایه گزاری و بانکداری ثبت آگهی مزایده و مناقصه سرمایه گزاری و بانکداری ثبت آگهی مزایده سرمایه گزاری و بانکداری ثبت مناقصه سرمایه گزاری و بانکداری سرمایه گزاری و بانکداری